EVENT MG


เมื่อ 22 กันยา 64 นี้ ศูนย์เอ็มจี อารีมิตร มหาสารคาม ได้จัดโครงการส่งเสริมอาชีพ “MG ครอบครัวแห่งความสุข กระบะ extender “ ผุดไอเดีย สร้างสรรอาชีพ ยุคโควิด ให้ประชาชน บ้านหนองนาแซง ต.ลาดพัฒนา จ.มหาสารคาม

อ่านเพิ่มเติม