MG สร้างอาชีพจัดอบรมเพาะเห็ด กับลูกค้ากระบะ เอ็มจี EXTENDER สูตรลับครูกอล์ฟ

MG สร้างอาชีพจัดอบรมเพาะเห็ด กับลูกค้ากระบะ เอ็มจี EXTENDER สูตรลับครูกอล์ฟ

โชว์รูม ศูนย์รถยนต์ อารีมิตร เอ็มจี มหาสารคาม ได้จัดโครงการส่งเสริมอาชีพ “MG ครอบครัวแห่งความสุข กระบะ MG EXTENDER “ ผุดไอเดีย สร้างสรรอาชีพ ยุคโควิด ให้ประชาชน บ้านหนองนาแซง ต.ลาดพัฒนา จ.มหาสารคาม

อ่านเพิ่มเติม