MG Thailand และ อารีมิตร MG มหาสารคาม ร่วมกับ คุณครูอุทัยวรรณ ธาตุรักษ์ และคณะครู โรงเรียน ผดุงราษฎร์วิทยา อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์ จัดกิจกรรม MGครอบครัวแห่งความสุข สนับสนุนอุปกรณ์กีฬาโดยมีตัวแทน บริษัท อารีมิตร เอ็มจี จำกัด นำโดย แพทย์หญิงอริสรา อุตรนคร ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด ส่งมอบอุปกรณ์กีฬา ของเล่น ขนมว่าง ให้นักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา เพื่อส่งเสริมพัฒนาการ สุขภาพ อีกทั้งยังร่วมกันทำมุมเก็บกล่องอุปกรณ์ เสริมสร้างวินัย ความรับผิดชอบ ให้กับเด็กในวัยเรียน