MG Thailand และ อารีมิตร MG มหาสารคาม จัดกิจกรรม MGครอบครัวแห่งความสุข ร่วมสนับสนุนเกษตรกรท้องถิ่น อาชีพขายปลานิลCP กุ้งสด เพื่อฝ่าวิกฤติโควิด โดยร่วมกันตกแต่งร้าน และติดตั้งเครื่องออกซิเจน ให้กับคุณชัยวัฒน์ นิลหา และครอบครัว

สนใจกุ้งสด ปลานิลสด โทร.093-062-4692 ต.งัวบา อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม