จากเหตุการณ์น้ำท่วมช่วงเดือนกันยายน 2564 ที่ผ่านมา มีหลายหมู่บ้านได้รับความเดือดร้อน หนึ่งในนั้นคือ หมู่บ้านท่าค้อ ตำบลลาดพัฒนา อ.เมือง จ.มหาสารคาม ทำให้ศาลาประชาคมหมู่บ้านได้รับความเสียหาย
     MG Thailand และ อารีมิตร MG มหาสารคาม โดยมี แพทย์หญิงอริสรา อุตรนคร ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด ตัวแทนกลุ่มบริษัทอารีมิตร ได้เล็งเห็นความสำคัญการช่วยเหลือหมู่บ้านที่ประสบอุทกภัย จึงได้จัดกิจกรรม MG Extender พลังขับเคลื่อนชุมชน ร่วมกับ นางวิลัยวรรณ ทศภานนท์ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่14 หมู่บ้านท่าค้อ ต.ลาดพัฒนา และคนในชุมชนช่วยกันพัฒนาศาลาประชาคมกลับมาสะอาด น่าอยู่ ให้ชุมชนได้นำศาลากลับมาทำกิจกรรมได้อีกครั้ง เพื่อพัฒนาหมู่บ้านในโอกาสต่อไป