เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2564  ที่ผ่านมา MG Thailand และอารีมิตร MG มหาสารคาม ร่วมกับ นายชัยวัฒน์ แสนศักดิ์ ผอ.แขวงทางหลวงมหาสารคาม, ตำรวจทางหลวง, อบต.ท่าสองคอน, สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด, ชุมชนคุณธรรมวัดขุนพรหมดำริ บ้านอุปราช โครงการถนนสายวัฒนธรรม เส้นทางสะดืออีสาน โดยการปลูกต้นจำปาศรีหรือต้นลีลาวดี บริเวณทางหลวงหมายเลข 208 ตอน หนองสระพัง - มหาสารคาม ระหว่าง กม.47+300 - กม.54+800

     โดย คุณชัยวัฒน์ แสนศักดิ์ ผอ.แขวงทางหลวงมหาสารคาม ได้เป็นลูกค้าที่ซื้อ MG EXTENDER กับทาง อารีมิตร เอ็มจี มหาสารคาม