อารีมิตร MG FAST SERVICE


โปรโมชั่น

อารีมิตร MG  เช็คระยะ ทันใจ 60 นาที  นัดหมายล่วงหน้าเข้าเช็คระยะ

งานซ่อม Fast Service คือ การบริการบำรุงรักษาตามระยะมาตรฐาน MG โดยใช้เวลารวมในการซ่อมไม่เกิน 1 ชั่วโมง นับตั้งแต่ลูกค้าเซ็นอนุมัติในใบสั่งซ่อม จนถึงการตรวจสอบคุณภาพเสร็จ (ไม่รวมระยะเวลาการล้างรถ) รวมการเปลี่ยนแบตเตอรี่ ใบปัดน้ำฝน, และอะไหล่อื่นๆ ที่ใช้เวลาในการเปลี่ยนไม่นาน

โดยมีเงื่อนไขดังนี้

ลูกค้าจะต้องทำการนัดหมายล่วงหน้าเท่านั้น อย่างน้อย 1 วัน

ลูกค้ามาถึงศูนย์บริการ ไม่เกินระยะเวลาที่กำหนด (แนะนำไม่ควรเกิน 10 นาที)

60 นาที ไม่รวมงานซ่อมเพิ่มเติม ในกรณีที่พบงานซ่อมเพิ่มเติมให้ทำงานเช็กระยะให้เสร็จก่อน

พิเศษ! สำหรับลูกค้าที่เข้ารับบริการ MG Fast Service ภายในวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 ถึง 30 กันยายน 2563

รับฟรี‼️

  • แก้ว MG Ceramic Limited
  • กระเป๋าผ้า อารีมิตร เอ็มจี

สอบถามเพิ่มเติม หรือ สำรองคิวล่วงหน้า โทร 043-777457 , 098-5623436